Jezelf beschermen tegen HPV door vaccinatie

HPV-vaccins bieden, net als alle andere vaccins, individuele bescherming voor de gevaccineerden, maar ook collectieve bescherming. Als een voldoende groot deel van de bevolking gevaccineerd is, kunnen de betreffende virustypen niet meer overgedragen worden.

Om dit collectieve beschermingseffect te bereiken, moet de vaccinatiegraad 80% van de bevolking bereiken. Dit percentage wordt momenteel niet bereikt in de Federatie Wallonië-Brussel (47,6% voor de 2e dosis in 2019).

Dankzij vaccinatie kunnen de gevaarlijkste HPV's worden geëlimineerd.

Jouw gezondheid en die van anderen staat op het spel.

Voor wie is het?

De Franse Gezondheidsraad (Conseil Supérieur de la Santé) beveelt een algemene vaccinatie aan van voor jongeren tussen 9 en 14 jaar en een inhaalvaccinatie voor jongeren tussen 15 en 26 jaar. Ongeacht het geslacht. Het is ideaal om gevaccineerd te zijn voor het eerste seksuele contact. Het vaccin wordt ook aanbevolen voor mensen met verminderde immuniteit (HIV-positieven of ontvangers van orgaantransplantatie) of MSM (mannen die seks hebben met mannen)*.

*Mannen betekent hier mensen met een penis.

Gratis voor wie?

In het kader van de vaccinatiekalender van de Federatie Wallonië-Brussel is het vaccin gratis voor iedereen, ongeacht geslacht, van 13 tot 14 jaar (of geboren vanaf 2006 als gevolg van de vertragingen door de COVID-vaccinatie), in de 1ste gedifferentieerde of 2de secundaire school, via de medische dienst van de school of hun arts.

Vergoed voor wie?

Het vaccin wordt vergoed ongeacht het geslacht tussen 12 en 18 jaar (€ 12,10 eigen betaling per dosis).

Vanaf 19 jaar

Vaccinatie kan nog steeds worden aanbevolen, afhankelijk van de mate van blootstelling (seksuele praktijken, immuungecompromitteerde mensen, enz.) Er is momenteel echter geen terugbetaling. Deze informatie kan veranderen. Als je meer wilt weten over vaccinaties en terugbetaling, aarzel dan niet om contact op te nemen met je arts, verpleegkundige, verloskundige, apotheker, centrum voor gezinsplanning, medisch centrum of de dienst voor gezondheidsbevordering op school.

Vaccins

In België zijn momenteel 2 vaccins beschikbaar. Ze verschillen in het aantal HPV-types waartegen ze beschermen.

HPV-vaccins worden in 2 of 3 doses toegediend, afhankelijk van de leeftijd, in de bovenarm. De 2-dosis optie wordt voorgesteld door de Conseil Supérieur de la Santé en wordt in alle gevallen toegepast.e in het kader van het gebruik van vaccins uit het vaccinatieprogramma van de Fédération Wallonie-Bruxelles. Vanaf 15 jaar kan het vaccin in 2 of 3 doses worden toegediend (zie schema p.18-19). Voor Gardasil 9 worden de doses met een tussenpoos van 0, 2 en 6 maanden toegediend. Voor Cervarix worden de doses met een tussenpoos van 0, 1 en 6 maanden gegeven (zie schema p.18-19). HPV-vaccinatie wordt goed verdragen: slechts lichte pijn, irritatie op de injectieplaats en hoofdpijn die enkele dagen aanhoudt worden soms gemeld.

De Wereldgezondheidsorganisatie bevestigt de veiligheid van HPV-vaccins.

Cervarix - 2-valent

Virustypen: 16 en 18

Beschermt tegen 2 kankerverwekkende virussen (70% tot 80% van HPV-gerelateerde kankers)

69,83/dosis

Gardasil 9 - 9-valent

Soorten virussen :

16, 18, 31, 33,

45, 52, 58 en 6, 11

Beschermt tegen 7 virussen die verantwoordelijk zijn voor 90% van de HPV-gerelateerde kankers en 2 virussen die verantwoordelijk zijn voor 90% van de genitale wratten

131,48€/dosis