HPV bestrijden door vaccinatie

HPV-vaccins bieden, net als alle andere vaccins, individuele bescherming voor de gevaccineerden, maar ook collectieve bescherming. Als een voldoende groot deel van de bevolking gevaccineerd is, kunnen de betreffende virustypen niet meer overgedragen worden.

Om dit collectieve beschermingseffect te bereiken, moet de vaccinatiegraad 80% van de bevolking bereiken. Dit percentage wordt momenteel niet bereikt in de Federatie Wallonië-Brussel (47,6% voor de 2e dosis in 2019).

Dankzij vaccinatie kunnen de gevaarlijkste HPV's worden geëlimineerd.

Jouw gezondheid en die van anderen staat op het spel.